Mi fydd ein siop wedi cau am sbel, ryda ni am ganolbwyntio ar ei gwasanaeth argraffu am y tro.

Our online shop will be closed for a while. We will be concentrating on our screen-printing service for the time being.Peris & Corr, Uned 7, Ind. Est. Penygroes, Caernarfon, LL54 6DB
01286 880 263 | info@perisandcorr.com